Danmark er verdensførende inden for grøn energi

Bæredygtige energiformer bliver mere og mere populære. Specielt vindenergi har bidt sig godt fast i elproduktionen i Danmark. Her nyder vi godt af den danske vindmølleproducent, Vestas, som er verdens største vindmølleproducent og har hele 22,2 procent af det globale marked for vindmøller. Samtidig har det danske energiselskab, Ørsted, omlagt sit fokus fra olie og gas til vindenergi og biomasse. Ørsted er globalt førende inden for ren energi og bidrager derfor meget til den nødvendige omstilling af verdens energisystemer fra fossilbaseret til CO2-neutral energi.

Disse danske virksomheder er medvirkende til, at vi i Danmark er blandt de verdensførende inden for grøn energi. Det skyldes dog også en effektiv og omfattende indsats, der har været på dagsordenen i lang tid. I 1977 blev der afsat et budget på 35 mio. kr. (svarende til ca. 141 millioner i dag) til et udviklingsprogram for vindkraft. Dette var med til at udvide vores know-how om projektering og konstruktion af store vindkraftanlæg – noget vi har nydt meget godt af. Lige siden dette tidspunkt, har vindmølleproduceret elektricitet været støttet af staten. Dog er der sket en omlægning fra i starten, hvor støtten primært bestod af anlægsstøtte. Dette ophørte i 1989, hvor der blev lagt mere fokus på en incitament-baseret støtte med det formål at øge vindenergis konkurrencedygtighed med de fossilbaserede energiformer. Dette har været med til, at prisen på vindenergi i Danmark nu er billigere end de fossilbaserede energiformer. Det er også derfor, at Danmark er blandt de førende i verden inden for netop grøn energi. Faktisk er cirka 40 procent af den samlede elproduktion i Danmark fra vindmøller, der dermed er den største bidrager til det danske elsystem. Der er dog naturligvis plads til en højere dækningsgrad i Danmark, selvom dækningsgraden på verdensplan desværre kun er 4%. Derfor er det målet, at Danmark skal være 100% uafhængige af kul, olie og gas i 2050. Ved at fastholde vores førerposition på bæredygtige løsninger, vil vi også sikre, at vi i fremtiden fortsat vil nyde godt af stor, global efterspørgsel på danske, bæredygtige løsninger.

Skriv en kommentar